همایش الگوی مطلوب فرماندهی

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است


  • دبیر همایش

داوطلبان محترم می توانند آثار خود را به رایانامه :

Farmandehi@IRAN.ir

ارسال بفرمایند.

  • دبیر همایش