همایش الگوی مطلوب فرماندهی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

به اطلاع می رساند، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 96/02/31 تمدید شد. پژوهشگران و محققان گرامی می توانند مقالات خود را به آدرس farmandehi@iran.ir ارسال فرمایند. همچنین سایر تاریخ های مرتبط به همایش، به صورت زیر است:

1- مهلت ارسال مقالات: 96/02/31

2- داوری مقالات: 96/03/01 الی 96/03/06

3- اعلام نتایج داوری: 96/03/07

4- تاریخ برگزاری همایش: 96/04/13


  • دبیر همایش